Priser - kontrakt

En verdi for oss i et samfunnsperspektiv er å kunne bidra med vår faglighet og kompetanse. Vårt ønske er at flest mulig skal kunne benytte seg av vårt tilbud. Det vil gjenspeile seg i våre priser.

Vi starter med en forsamtale med oppdragsgiver, der vi blir enige om bestilling basert på deres ønsker og behov. Dette ender ut i en skriftlig kontrakt.

Pris og betalingsbetingelser fremgår i kontrakt.

Etikk

Vi har taushetsplikt, all informasjon blir behandlet konfidensielt. Vi er kvalitetssikret gjennom medlemskap i PIN/ NFP og NGF/GPO.

Våre foreninger jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningene kvalitet sikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. Det er etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering.
Medlemmene gis et tilbud om ansvarsforsikring.

MPIN : Medlem Psykodramaforeningen i Norge 
https://ngfo.no/etiske-prinsipper-gestaltterapeuter-ngf/ 

MNFP: Medlem Norsk Forbund for psykoterapi 
https://nfpsykoterapi.no/etiske-retningslinjer/ 

MNGF: Medlem Norsk Gestaltterapeut Forening 
https://ngfo.no/etiske-prinsipper-gestaltterapeuter-ngf/

MGPO: Medlem Gestaltpraktiserende i Organisasjoner
https://www.gpo.no/personvern/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 
(GDPR Personvernloven) 

Kvalitetsdokumenter som kontrakter, tilbud etc er bygget opp iht ISO 9001

Vi bestreber oss på å holde en høy faglig kvalitet. Det innebærer bla annet at vi jevnlig mottar veiledning i både inn og utland.
Vi holder oss også faglig oppdatert med kurs, seminarer og konferanser.

© 2024 Drøbak Medisinske Hudpleie
Utviklet av: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram